เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ มข.๒๕2๗ หมู่ที่ ๔ บ้านขุมดิน (ลำห้วยกู่).docx
ประกาศ สอบราคาก่อสร้างลานกีฬา หนองหลวง.docx
ประกาศ สอบราคาก่อสร้าง คสล หมู่4.docx
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง.docx
•ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.compressed.pdf
ประกาศผู้ที่ไม่มีผลประโยขน์ร่วมกัน.compressed.pdf
•ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ.pdf•ประกาศสอบราคาซื้อรถกู้ชีพกู้ภัย.compressed.pdf•รถกู้ชีพกู้ภัย (รายละเอียดคุณลักษณะ).pdf
•ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอีโกประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง บ้านอีโกฏหลวง.doc
•รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างCCF04022558.compressed.pdf
•แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2558.compressed.pdf
•แผนจัดหาพัสดุ 2558.compressed.pdf
•แผนอัตรากำลัง 3 ปี (58-60).compressed.pdf
•ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ2557.pdf
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน.pdf
•ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวCCF31102557.compressed.pdf
•ประกาศสอบราคา ศพด.pdf
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘.pdf
1ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง.doc
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง.doc
ประกาศ อบต.หนองหลวง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๕ บ้านหนองพวง.doc

ข่าวกิจกรรม 


การแข่งขัน "กีฬาประเพณี อบต.หนองหลวงสัมพันธ์"DSCF4730.JPDSCF4695.JPG

ภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
DSCF3983.JPG
DSCF4506.jpg
DSCF4127.JPG
DSCF4227.JPG
DSCF4010.JPG
ไถกลบตอซัง

 
   
   
ต.หนองหลวง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 32130
©2014 by www.nong-luang.go.th