ฟรีเว็บ
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
ข้อแนะนำควรใช้ Mozilla Firefox ในการเปิดเข้าเว็บไซต์ จะสมบูรณ์  


กีฬา อบต.หนองหลวง 2556

 

โครงการ "เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินฯ 12 สิงหาคม 2556

  


วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556

  


โครงการหมู่บ้านสะอาด ชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก 2556               

             
เข้าพรรษา 2556 

        
 

คลิกที่ภาพ เพื่อดูกิจกรรมเพิ่มเติม

 
ประกาศ          

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง เฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน)
ประกาศคัดเลือกนักบริหารงาน อบต.8
ประกาศสอบราคา ก่อสร้าง คสล. หมู่ 4 , หมู่ 5
 ประกาศสอบราคา ก่อสร้าง คสล. หมู่ 1 ,  หมู่ 7 , หมู่ 8
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (2555-2557)
การบังคับใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
การบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 

 
 
   
   
ต.หนองหลวง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 32130
©2012 by www.nong-luang.go.th